WASKO w energetyce

Firma wdroży nowy system bilingowy Elektra w Zakładzie Energetycznym Gorzów SA oraz przeprowadzi konserwację systemu Sprzedaż Energii w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Łączna wartość zawartych przez spółkę kontraktów sięga 4 mln zł.

Spółka WASKO rozpoczęła realizację dwóch kontraktów w sektorze energetycznym. Pierwszy z nich dotyczy konserwacji zintegrowanego systemu Sprzedaż Energii SE w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym (GZE) SA. WASKO będzie świadczyć na rzecz GZE usługi serwisowe i konsultacyjne związane z projektem rozbudowy i integracji rozwiązania z innymi systemami użytkowanymi w zakładzie. Z usług GZE SA korzysta 1,3 mln klientów. Twórcą systemu Sprzedaż Energii jest gliwicka spółka ABC System, przejęta przez WASKO przed kilkoma miesiącami.

W kwietniu WASKO podpisała również kontrakt z Zakładem Energetycznym Gorzów SA na wdrożenie opracowanego przez spółkę Systemu Kompleksowego Wspomagania Obsługi Odbiorców Energii Elektra. Kontrakt przewiduje również dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Oracle. Wdrażane rozwiązanie wspiera proces sprzedaży, obsługi technicznej i spełnia funkcję systemu billingoweg. Gorzowski zakład energetyczny obsługuje 400 tys. klientów.

Łączna wartość zawartych przez WASKO kontraktów sięga 4 mln zł.