W przyszłym roku niższy wzrost

W tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5,8%, a w przyszłym 4,1% - wynika z prognoz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) przewiduje, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych jeszcze do końca tego roku.

Na drugi kwartał br. CASE spodziewa się 6-proc. wzrostu Produktu Krajowego Brutto i jest to prognoza podobna do prognozy banku centralnego. "Oznacza to spowolnienie wzrostu w porównaniu z I kwartałem (6,9%), ale jego korzystniejszą strukturę: szybszy wzrost inwestycji (ok. 5%) oraz lepszą sytuację w handlu zagranicznym, a przyrost zapasów znacznie mniejszy niż w I kwartale" - napisano w raporcie.

Średnie tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku będzie zbliżone do tempa z poprzednich 6 miesięcy, głównie dzięki rosnącemu eksportowi.

Zdaniem ekspertów CASE oczekiwania inflacyjne będą się zmniejszać na przełomie 2004 i 2005 roku. W drugiej połowie 2005 roku z powodu malejącej inflacji oraz wolniejszego wzrostu gospodarczego, RPP zredukuje stopy procentowe o 25 punktów bazowych.