Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W przyszłym roku niższy wzrost

W tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5,8%, a w przyszłym 4,1% - wynika z prognoz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) przewiduje, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych jeszcze do końca tego roku.

Na drugi kwartał br. CASE spodziewa się 6-proc. wzrostu Produktu Krajowego Brutto i jest to prognoza podobna do prognozy banku centralnego. "Oznacza to spowolnienie wzrostu w porównaniu z I kwartałem (6,9%), ale jego korzystniejszą strukturę: szybszy wzrost inwestycji (ok. 5%) oraz lepszą sytuację w handlu zagranicznym, a przyrost zapasów znacznie mniejszy niż w I kwartale" - napisano w raporcie.

Średnie tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku będzie zbliżone do tempa z poprzednich 6 miesięcy, głównie dzięki rosnącemu eksportowi.

Zdaniem ekspertów CASE oczekiwania inflacyjne będą się zmniejszać na przełomie 2004 i 2005 roku. W drugiej połowie 2005 roku z powodu malejącej inflacji oraz wolniejszego wzrostu gospodarczego, RPP zredukuje stopy procentowe o 25 punktów bazowych.