W pracy nie można ściągać!

Przedstawiciele stowarzyszeń RIAA i MPAA wystosowali petycję do największych amerykańskich firm, w której domagają się podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie korzystania przez pracowników z sieci bezpośredniej wymiany plików, oferujących nielegalne filmy i muzykę.

Pismo, zatytułowane "A Corporate Policy Guide to Copyright Use and Security on the Internet" jest w istocie przewodnikiem, który ma pomóc władzom firm w uniemożliwieniu ich pracownikom korzystania z serwisów P2P. Trafiło ono do przedstawicieli 100 firm z listy największych amerykańskich przedsiębiorstw, przygotowywanej przez magazyn "Fortune".

Nie jest to pierwsze działanie, mające na celu skłonienie władz amerykańskich firm do baczniejszego kontrolowania internetowej aktywności swoich podwładnych - wcześniej RIAA i MPAA inicjowały już "pokazowe" procesy sądowe, podczas których domagały się gigantycznych odszkodowań od firm, których pracownicy pobierali z sieci nielegalną muzykę i filmy.