W poszukiwaniu straconej informacji

92% czasu spędzonego w Sieci internauta przeznacza na szukanie różnego rodzaju informacji. Okazuje się, że jest to czynność wysoce frustrująca.

Z ostatnich badań IDC, przeprowadzonych w USA, wynika, że poszukiwanie informacji jest najbardziej czasochłonną czynnością internauty (92% czasu spędzanego w Sieci), przed czytaniem wiadomości bieżących i o pogodzie (72%), używaniem internetowych programów pocztowych (62%), internetowymi zakupami (59%). Więcej niż 2 godz. tygodniowo na wyszukiwaniu spędza 36% ankietowanych a 71% uważa to za denerwującą czynność. Uczucie frustracji nadchodzi średnio po 12 min. wyszukiwania. Nic dziwnego, że 86% badanych uważa, że wyszukiwanie mogło by być bardziej efektywne.

Mimo tych trudności badani internauci mieli trudności ze wskazaniem stron WWW, ułatwiających znalezienie informacji. 37% nie potrafiło wymienić więcej niż jednej takiej strony startowej, a 64% - więcej niż dwóch. Najpopularniejszymi stronami, pełniącymi rolę wyszukiwawczą są w USA: Yahoo! (42% wskazań), AOL (28%) i MSN (18%).

Wielu internautów używa wyszukiwarek tylko do odnalezienia lubianego portalu lub innego serwisu. Pośród 10 najczęściej wpisywanych w wyszuiwarki słów są „yahoo”, „ebay”, „aol” i „hotmail”.