W obronie Formusa

Na stronie głównej Formus Polska widnieje odnośnik do komunikatu Pracowniczego Komitetu Obrony Istnienia Formus Polska. To odpowiedź na złożenie przez byłego prezesa firmy wniosku o jej upadłość.

Komitet wystosował 19 listopada br. do Sądu Gospodarczego w Warszawie pismo z wnioskiem o powołanie biegłych, którzy zbadaliby okoliczności zaistnienia w firmie sytuacji grożącej upadkiem.

Dokument wystosowano po tym, jak zwolniony na podstawie przepisów Kodeksu Pracy prezes Formusa, Jarosław Mulewicz, złożył w sądzie wniosek o upadłość firmy, w razie nie wypłacenia mu zaległych premii uznaniowych w wysokości ok. 2 mln zł. Pierwszy wniosek o upadłość wpłynął do warszawskiego Sądzu Gospodarczego jeszcze w marcu br., jednak obecny zarząd firmy go wycofał.

Komitet deklaruje, we współpracy z aktualnym zarządem, chęć wyprowadzenia Formusa na prostą. W piśmie zarzuca się poprzednim zarządom roztrwonienienie w ciągu 15 miesięcy istnienia spółki 80 mln USD. Według autorów pisma, w firmie nie prowadzono żadnej gospodarki magazynowej, co spowodować miało m.in. zaginięcie 20% sprzętu komputerowego firmy. Komitet zarzuca też dawnemu kierownictwu prowadzenie, delikatnie mówiąc, rozrzutnej polityki kadrowej (23 osoby na stanowiskach kierowniczych na 270 zatrudnionych), nieuzasadnione, błędne i nieefektywne decyzje w kwestii wydatków reklamowych, doboru firm doradczych i rozwoju firmy. Komitet obciąża poprzednie zarządy Formusa odpowiedzialnością za katastrofalne w skutkach decyzje finansowe, jak podpisanie na wyjątkowo niekorzystnych zasadach umowy kredytowej, czy księgowanie przesyłanych faksem faktur za usługi doradcze na kwotę 450 tys. USD.

W opinii przedstawicieli Komitetu, wniosek o upadłość firmy, złożony przez byłego prezesa zarządu, może być na rękę kredytującej spółkę grupie banków reprezentowanej przez Westdeutsche Landesbank. Według podpisanych pod pismem pracowników Formusa, w razie ogłoszenia upadłości konsorcjum banków otrzyma prawdopodobnie wiele milionów dolarów odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Formus Polska jest szerokopasmowym dostawcą Internetu, wykorzystującym technologię dostępowej sieci radiowej (LMDS). Firma świadczy usługi w 10 największych miastach Polski. W br., w badaniu jakości usług dostępowych, przeprowadzonym przez Instytut "The Gallup Organization Poland", Formus zajął drugie miejsce pod względem niezawodności łączy.