W maju decyzja o PKP Telekomunikacji

10 maja br. PKP SA skieruje na WZA wniosek o zawiązanie PKP Telekomunikacji, która obejmie większość infrastruktury telekomunikacyjnej spółki-matki. Roczne obroty nowej spółki wynieść mają 220 mln zł.

Decyzję na zgromadzeniu podejmie minister transportu, jako że jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa. Nowa spółka objęłaby całą infrastrukturę telekomunikacyjną, a więc wszystkie kable, centrale telefoniczne, systemy transmisji danych i inne urządzenia. W skład PKP Telekomunikacji nie wejdą natomiast kable światłowodowe.

Roczne obroty spółki mają wynieść 220 mln zł, przy czym w pierwszym roku przewidywany jest zysk na poziomie 10 mln zł. PKP Telekomunikacja podjęłaby działalność w sierpniu br., po uzyskaniu niezbędnych koncesji. Według prezesa zarządu, Krzysztofa Ceglińskiego, ta część PKP ma szansę stać się jednym z operatorów międzystrefowych, obsługującym abonentów spoza sektora kolejowego. Podstawowym polem działania spółki będzie działalność na rynku transmisji danych.

W najbliższym czasie PKP spodziewa się ponadto opłat za dzierżawę należącego do niej światłowodu o długości 5300 km, które na podstawie zawartej w ub.r. umowy użytkuje konsorcjum NG Koleje Telekomunikacja, obecnie Energis Polska. Firma posiada koncesję na telekomunikacyjne usługi międzymiastowe. Za udostępnienie, wstępną instalację i prawo umieszczania niezbędnej własnej infrastruktury na terenach należących do Kolei, zapłaci 46,5 mln USD. Środki te zostaną przeznaczone przez PKP m.in. na zakup nowego okablowania.