Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W kablu siła

Zastąpienie przez Patti Hart na stanowisku prezesa [email protected] George'a Bella oznacza stopniową rezygnację z prowadzenia przez firmę portalu na rzecz usług dostępowych. Może mieć to także reperkusje dla polskiego rynku internetowego.

George Bell nie pełnił de facto funkcji prezesa [email protected] od września 2000 r., chociaż firma, którą zarządzał zwlekała z wyznaczeniem następcy. Jego stanowisko nie jest bowiem "ciepłą posadką" - firma boryka się z poważnymi problemami. Wyniki finansowe [email protected] pogarszają się od kilku miesięcy, co gorsza szybciej niż prognozują analitycy. W pierwszym kwartale br. firma zanotowała 61 mln USD straty netto przy 141 mln USD przychodu. Straty były o 7% wyższe niż przewidywali analitycy Thomson Financial/First Call. Zarząd uważa, że w drugim kwartale 2001 r. strata może być jeszcze o 6-13% wyższa. Słabe wyniki [email protected] wpłynęły także na konieczność korekty "w dół" prognoz przychodu jego właściciela - AT And T (76% głosów na WZA) w pierwszym kwartale br.

Obniżenie przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowej w portalu Excite jest główną przyczyną pogorszenia sytuacji finansowej [email protected]. Wartość sprzedaży reklam w ostatnim okresie obrachunkowym spadła o 40% w stosunku do pierwszego kwartału 2000 r. i przyniosła tylko 45 mln USD. Portalowa "noga", za którą At Home zapłaciło w 1999 r. 6,7 mld USD, zaczyna utykać. Zarówno zarząd firmy, jak i jej główny udziałowiec myślą o pozbyciu się portalu. W tej sytuacji odejście George'a Bella, długoletniego prezesa Excite, ma symboliczną wymowę. Jeszcze bardziej wymowne jest zaoferowanie tej funkcji Patti Hart, która posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami telekomunikacyjnymi; ostatnie to Telocity i Sprint. Akcjonariusze [email protected] wyraźnie wskazują gdzie widzą drogę rozwoju tej firmy.

Liczby zdają się potwierdzać słuszność tej wizji. Podczas gdy amerykański rynek reklamowy kurczy się, pogrążając kolejne firmy medialne, w tym samym czasie [email protected] notuje 8-proc. wzrost liczby abonentów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu tylko w ostatnim, finansowo feralnym, kwartale. Wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł w tym okresie 75 mln USD i był aż o 80% wyższy niż w pierwszym kwartale 2000 r.

Zarząd [email protected] chce iść za ciosem. Wynegocjowana niedawno od głównego akcjonariusza pożyczka w wysokości 75-85 mln USD zostanie spożytkowana na restrukturyzację optycznej sieci szkieletowej, aby zwiększyć jej wydajność i poprawić jakość usług. Inwestycja jest obiecująca, ponieważ wedle ostatnich prognoz (In-Stat's ISP) za 4 lata 70% amerykańskich gospodarstw domowych będzie się łączyło z Internetem za pośrednictwem szybkiego łącza DSL lub telewizji kablowej. "Wierzę w szerokopasmowy dostęp do Internetu. Będę szukała możliwości, aby zaoferować klientom jak najlepszy poziom usług, adekwatny do ich potrzeb i możliwości finansowych, i tym sposobem doprowadzić firmę do rentowności." - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Patti Hart. Jej cele zostały jasno sprecyzowane. Ich skuteczna realizacja może wymagać pozbycia się "kuli u nogi" jaką staje się portal Excite.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego nabyciem może być zainteresowany francusko-kanadyjski koncern Vivendi Universal, który już od pewnego czasu współpracuje z Excite. Ta hipotetyczna transakcja mogłaby uratować europejskie operacje portalu, które jako kosztowne i niedochodowe, znajdują się na liście "do redukcji" zarządu [email protected].

Gdyby tak się nie stało, to pierwszy krok jaki Excite wykonał na polskim rynku - stworzenie bardzo ubogiej, polskojęzycznej wersji portalu - może się okazać krokiem ostatnim. Na polskim rynku portalowym jest już ciasno i trudno, bez wielkich nakładów, wypromować nową markę. Excite zaś nie należy tak jak Yahoo! czy Altavista do popularnych zachodnich serwisów na polskim rynku. Jednak we współpracy z Vivendi... Ostatnie wydarzenia wskazują, że dla tego koncernu nie ma spraw przegranych.