Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W internetowym zwierciadle

Informacji o sobie samych, swoich przyjaciół, rodzinie i dawnych miłościach szukają najczęściej internauci wykorzystujący Sieć do "prywatnych śledztw".

Harris Interactive przeprowadził na zlecenie Microsoftu sondaż dotyczący najczęściej poszukiwanych w Internecie informacji. 49% ankietowanych amerykańskich internautów szuka informacji o przyjaciołach, choć bardzo interesują się też informacjami o sobie (39%) lub członkach swojej rodziny (29%). "Prywatne śledztwa" nie interesują jednak wszystkich internautów - 40% kobiet i 1/3 mężczyzn twierdzi, że nie szuka w Internecie nikogo.

W internetowym zwierciadle
Rozkład tych zainteresowań zmienia się wyraźnie zależnie od grupy wiekowej i miejsca zamieszkania. Jak się okazało, najbardziej zainteresowani szukaniem informacji o sobie lub innych są przedstawiciele tzw. pokolenia X (obecnie 28 - 39 lat). Najbardziej zainteresowani swoim własnym internetowym odbiciem są mieszkańcy Seattle (połowa ankietowanych), za to np. ludzie z Los Angeles szukają przede wszystkim informacji o kolegach i koleżankach z pracy. Swoich dawnych ukochanych najczęściej natomiast szukają mieszkańcy Chicago.