Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W Sopocie bezpieczniej z Plus GSM

26 czerwca operator Plus GSM wspólnie z Urzędem Miasta Sopot oficjalnie uruchomili Komunalny System Bezpieczeństwa (KSB). Będzie on wspomagał komunikacyjnie odpowiednie służby komunalne, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa w mieście ma istotnie wzrosnąć.

System upraszcza zarządzanie służbami reagowania, co powoduje, że właściwa pomoc będzie mogła dotrzeć w krótszym czasie, a na miejsce zdarzenia będzie wysyłany sprzęt odpowiedni do potrzeb. System pozwala również optymalizować koszty oraz stanowi wsparcie dla działań o charakterze prewencyjnym. Sopocki projekt KSB przewiduje ponadto uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którego zadaniem będzie koordynacja działań – podejmowanych w wyniku zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej.

Bezprzewodowy system bezpiecznego miasta integruje działania różnych służb komunalnych codziennego reagowania. Swym zasięgiem obejmuje współpracę z Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją oraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Przewiduje się, że pełną funkcjonalność system osiągnie w ciągu trzech lat od wdrożenia zintegrowanej łączności głosowej, systemu powiadamiania oraz monitorowania obrazowego wybranych obiektów.

Podstawą wzajemnej komunikacji są technologie teleinformatyczne, pakietowa transmisja danych GPRS, szybka transmisja danych EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) oraz usługi oparte na platformie lokalizacyjnej dostarczane przez sieć Plus GSM. W projekcie wykorzystano doświadczenia Polkomtel S.A., uzyskane podczas realizacji Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla WOPR, GOPR i TOPR.