Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W Sieć z Czech

Krakowska rozgłośnia RMF FM podpisała umowę z firmą Internetradio.cz na mocy której sygnał radia będzie dostępny w formacie Windows Media Player z serwerów czeskiej firmy.

Dzięki podpisanej dostęp do sygnału stacji będzie miało jednocześnie kilka tysięcy odbiorców w kraju i zagranicą. RMF FM udostępniało dotąd sygnał w systemie Real Audio i Windows Media Player z serwerów usytuowanych w Polsce, jednak mogło korzystać naraz niewiele ponad dwustu użytkowników. Powodem takiego ograniczenia są ceny łączy niezbędnych do obsługi serwisu. Rozwiązanie takie RMF stosuje już dla polonii amerykańskiej - Polacy w Stanach Zjednoczonych mają od 1996 roku dostęp do sygnału RMF FM z serwera w Chicago.

Internetradio.cz świadczy podobne usługi dla większości czeskich i słowackich stacji radiowych. Ostatnio rozszerza swoja ofertę na Węgry i właśnie Polskę, w której jej pierwszym partnerem jest właśnie RMF FM.

RMF FM pokrywa obecnie zasięgiem ponad 90% populacji w Polsce na falach UKF.