W Polsce gwałtownie przybywa broadbandu

Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoim najnowszym raporcie dotyczącym popularyzacji szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce informuje, iż pod koniec 2006 r. odnotowano gwałtowny wzrost liczby linii broadbandowych w stosunku do analogicznego okresu w 2005 r. Wzrost ten wyniósł aż 172 %, co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy przybyło w naszym kraju ponad milion użytkowników łączy szerokopasmowych. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej nadal wypadamy jednak "blado".

Dane zaprezentowane przez UKE dotyczą okresu pomiędzy październikiem 2005 i 2006 r. Z raportu Urzędu wynika, iż w październiku ubiegłego roku ogólna liczba stałych łączy dostępowych wynosiła 2 225 085, z czego 1 727 753 było liniami szerokopasmowymi. Tymczasem w październiku 2005 r. łączy pozwalających na stały dostęp do Sieci było 1 374 931, z czego 633 798 były łączami szerokopasmowymi.

W Polsce gwałtownie przybywa broadbandu

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Warto wspomnieć, że gdyby brać pod uwagę łącza o przepustowości poniżej 144 kb/s (a takie uznaje się w Polsce za szerokopasmowe), liczba ich wyniosłaby 741 133. UKE przygotowuje jednak swój raport na potrzeby Komisji Europejskiej i musi posługiwać się wprowadzoną przez KE metodologią badań.

W omawianym okresie przybyło więc 1 093 955 nowych linii szerokopasmowych. W raporcie czytamy ponadto, iż "różnica pomiędzy przyrostem linii ogółem a przyrostem linii szerokopasmowych wynika z tego, iż pewna część linii wąskopasmowych, tj. poniżej 144 kbit/s została zaadaptowana do przesyłu z większymi prędkościami".

Połowa wszystkich stałych łączy dostępowych należy do TP S.A., informuje UKE.

Niestety, nawet tak szybki rozwój rynku usług szerokopasmowych nie przyczynił się do poprawy pozycji Polski w rankingu krajów Unii Europejskiej o największej penetracji broadbandem.

Na początku 2006 r. przytoczyliśmy obszerne fragmenty raportu KE, poświęconego temu zagadnieniu. Wtedy Polska znajdowała się na przedostatnim miejscu wśród stawki 25 krajów UE, wyprzedzając jedynie Grecję (KE ustaliła poziom penetracji broadbandem w Polsce na 1,7 %). Przedstawiciel UKE, Jacek Strzałkowski, przekonywał wtedy, że Polska plasuje się w czołówce pod względem ilości nowo przyłączonych linii szerokopasmowych. Jak się okazało, miał sporo racji, jednak pod względem popularyzacji stałych linii szerokopasmowych nie przesunęliśmy się w rankingu nawet o jedno miejsce (tyle że penetracja broadbandem wzrosła z 1,7 do 2,1 %).

Internet po kablu - przegląd ofert dostępowych

W XXI wieku trudno wyobrazić sobie życie bez stałego dostępu do Internetu. Choć pojawia się coraz więcej mobilnych technologii i rozwiązań - takich jak na przykład HSDPA czy WiMAX - to wciąż najbardziej dostepnym i atrakcyjnym cenowo są usługi "kablowe". Chodzi tu przede wszystkim o łącza xDSL oraz dostęp do Internetu oferowany przez telewizje kablowe. Aby ułatwić wam wybór, przygotowaliśmy przegląd ofert dostępowych dla klientów indywidualnych największych ISP w Polsce.

Czytaj więcej

"Także penetracja mierzona jako ogólna liczba linii z dostępem szerokopasmowym plasowała Polskę na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Oznacza to, iż mimo zanotowania znacznego przyrostu nowych abonentów oraz linii z dostępem szerokopasmowym od 2005 roku, Polska i tak ma jeszcze wiele do nadrobienia w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej", czytamy w końcowym wniosku raportu UKE.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.