Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W Internecie bez zmian

TNS OBOP opublikował sierpniowe wyniki badania Interbus.

Badanie przeprowadzono na próbce 2268 osób powyżej 15 roku życia. 20,5% respondentów zadeklarowało, że w okresie objętym badaniem miało dostęp do Internetu. 15% respondentów stwierdziło ponadto, że posiada dostęp i korzysta z sieci. 14% (308 osób) zostało zakwalifikowanych jako internauci – definicja TNS OBOP zakłada, że są to osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z Internetu.

W rankingu portali sytuacja bez zmian. Nie zagrożone we wszystkich kategoriach są pierwsze pozycje Onetu i Wirtualnej Polski. W ostatnim miesiącu respondenci najczęściej korzystali z Onetu (49% wskazań) i WP (27%). Pozostałe serwisy uzyskały w tej kategorii poniżej 5% wskazań.

W sierpniu 54% badanych internautów stwierdziło, że kiedykolwiek korzystało z Onetu, a 41% z WP. Miejsca w czołówce rankingu w tej kategorii zajęły także Interia (14%), Gazeta.pl (11%) oraz Panorama Firm (8%).

Spontaniczną znajomość marki Onet potwierdziło 60% badanych internautów, a WP – 50%. Kolejne polskie portale uzyskały odpowiednio: 19% - Interia, 11% - Arena i 11% - Ahoj. Pozostałe portale otrzymały poniżej 10% wskazań badanych użytkowników Internetu.

Wspomaganą znajomość WP wykazało 89%, a Onetu – 87% internautów. To jedyna kategoria, w której gdański portal wyprzedza Onet. Sytuacja taka utrzymuje się już zresztą od dawna. 52% respondentów użytkowników Internetu wskazało przy pomocy ankietera Interię, 44% - Arenę, 30% - Ahoj, a 32% - Interię.