Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Vodafone się nie zadłuży

Vodafone Group sama pokryje koszty koncesji na UMTS. Cena za koncesję w Niemczech na telefonię komórkową trzeciej generacji wynosi 16,6 mld marek.

„Vodafone pokryje całą kwotę, 16,6 miliarda marek za trzy bloki częstotliwości, z własnych środków finansowych" - powiedział Juergen von Kuczkowski, prezes Mannesmann Mobilfunk, niemieckiego oddziału firmy.

Spółka nie wyemituje z tego powodu żadnych papierów dłużnych. W ubiegłym tygodniu natomiast British Telecommunications poinformowała, że wyemituje obligacje na 10 miliardów funtów, żeby pokryć koszty uzyskania koncesji w Wielkiej Brytanii. Tymczasem międzynarodowe agencje ratingowe zaczynają obniżać oceny kredytowe czołowych europejskich spółek telekomunikacyjnych z powodu wysokich cen za koncesje na UMTS.