Vodafone się nie zadłuży

Vodafone Group sama pokryje koszty koncesji na UMTS. Cena za koncesję w Niemczech na telefonię komórkową trzeciej generacji wynosi 16,6 mld marek.

„Vodafone pokryje całą kwotę, 16,6 miliarda marek za trzy bloki częstotliwości, z własnych środków finansowych" - powiedział Juergen von Kuczkowski, prezes Mannesmann Mobilfunk, niemieckiego oddziału firmy.

Spółka nie wyemituje z tego powodu żadnych papierów dłużnych. W ubiegłym tygodniu natomiast British Telecommunications poinformowała, że wyemituje obligacje na 10 miliardów funtów, żeby pokryć koszty uzyskania koncesji w Wielkiej Brytanii. Tymczasem międzynarodowe agencje ratingowe zaczynają obniżać oceny kredytowe czołowych europejskich spółek telekomunikacyjnych z powodu wysokich cen za koncesje na UMTS.