Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Vodafone: możliwość przejęcia Vivendi

Brytyjski koncern Vodafone rozważa możliwość przejęcia Vivendi Universal. Brytyjczycy, którzy rozmawiali już w tej sprawie z rodziną Bronfman, do której należy ok. 5% akcji Vivendi, skłonni są zapłacić za każdą akcję spółki 15 EUR. Obecny kurs tych akcji wynosi ok. 13 EUR.

Zarząd Vodafone rozważa możliwość przejęcia Vivendi, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi na ofertę przejęcia przez należącą do niego spółkę, operatora komórkowego SFR, kontrolowanego przez Vivendi. Pogłoski o możliwości transakcji sprawiły, że kursy akcji obu spółek rosną: Vivendi o 10%, a Vodafone o ponad 2%.

Warto dodać, że brytyjski Vodafone jest właścicielem 20% akcji Polkomtelu, operatora sieci Plus GSM, zaś Vivendi Universal jest udziałowcem Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era GSM.