Vodafone mniej pomarańczowy

Brytyjski Vodafone ma zamiar sprzedać France Telecom 10% akcji Orange za 11,6 mld EUR.

Płatność zostanie zrealizowana w trzech transzach: do 15, 25 i 26 marca 2002 r. Jest ona częścią umowy z francuskim koncernem i pozwoli Vodafone na zmniejszenie zadłużenia. W maju 2000 r. Vodafone sprzedał France Telecom większościowy pakiet akcji Orange za 40 mld EUR w gotówce, akcjach i papierach dłużnych.

13 marca br. FT powinno spłacić Vodafone pożyczkę w wysokości 2,15 mld EUR wraz z odsetkami.

Francuski operator telekomunikacyjny podał, że w ciągu dwóch lat sprzeda swoje akcje kupione od Vodafone w ofercie publicznej, jeżeli warunki na rynku okażą się korzystne. Po ogłoszeniu tych informacji kurs akcji FT spadł o 3,25%. Zadłużenie francuskiego operatora sięga 65,5 mld EUR.