VoIP stał się oficjalnym systemem łączności w Oakland

Miasto Oakland w Kalifornii przebyło długą drogę aby zunifikować swój system komunikacji. Już od niemal 10 lat podejmowane są próby masowego wdrożenia telefonii VoIP. Obecnie prawie połowa urzędników miasta czyli ok. 4600 osób korzysta z tej technologii zauważając spore oszczędności.

W jednym z urzędów Oakland testowano VoIP w sieci Cisco. W 2003 roku sieć ta zaczęła sprawiać problemy i obecnie ma być wymieniona. W 2004 roku miasto ogłosiło przetarg na propozycje nowej infrastruktury VoIP - tym razem dla całego miasta. Shoretel, miała firma z Doliny Krzemowej wygrała częściowo dzięki temu, że jej system był zdecentralizowany i odporny na skutki kataklizmów.

W tym samym czasie miasto rozpoczęło pozbywanie się swych starych urządzeń Nortel Meridian wprowadzając nową sieć ethernetową od Entrasys. Tylko z kilku dzielnic Oakland płaciło za rozmowy z innymi miastami. VoIP zmniejszył koszt dalekich rozmów zamiejskich i tych strefowych o 80%. Za pierwszy rok miasto musiało opłacić karę za rachunki niższe niż przewidziane umową.

Aby dodatkowo zmniejszać koszty system pozwala pracownikom na przeglądanie swych kontaktów i dzwonienie do nich poprzez Microsoft Outlook lub program Shoretel. Nowa technologia była łatwa we wdrożeniu i łatwa do zaadoptowania przez większość pracowników. Jednak współpraca z firmą telekomunikacyjną i przygotowanie budynków na zmiany było prawdziwym wyzwaniem.

Straż pożarna Oakland od trzech także lat korzysta ze zunifikowanego systemu komunikacji. Niektórzy strażacy potrzebowali nieco czasu aby się przyzwyczaić. Są osoby, które szybko przywykły do korzystania z systemu Shoretel. Są też tacy, którym idzie to wolniej.

Obecnie najbardziej cierpią miejsca, które mają jeden lub dwa telefony. Są to biblioteki i pojedyncze remizy straży posiadające pojedynczą linię telefoniczną. Trudno uzasadnić oszczędzanie kosztów w bibliotekach, ponieważ mają one 80% upustu na opłatach telefonicznych w związku z rządowym programem promocji E-Rate. Mimo tego chcą one dołączyć do zunifikowanej komunikacji i według Glaze'a - pewnie się to uda. Jedynym miejscem, gdzie Shoretel nie trafi jest miejskie centrum telefonu alarmowego 911. Posiada ono własny sprzęt specjalistyczny dostarczony przez władze stanu.

Więcej w materiale wideo.