Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Vivendi pozbędzie się PTC?

Według informacji Financial Times, Vivendi Universal szykuje się do sprzedaży udziałów w Elektrim Telekomunikacja.

Sprzedażą udziałów francuskiego koncernu w Elektrim Telekomunikacja, zająć ma się, według informacji gazety bank Lazard. Jak dotąd nie znaleziono jeszcze nabywcy, choć podobno bank skontaktował się już z kilkoma potencjalnymi inwestorami. W pierwszej połowie stycznia Vivendi informował, że ET nie stanowi integralnej części jego średnioterminowej strategii.

Vivendi pośrednio i bezpośrednio sprawuje kontrolę nad ponad połową udziałów ET, która z kolei posiada 51% udziałów w PTC – operatorze sieci Era. Pozostałą część akcji PTC posiada Deutsche Telekom.