Visa wprowadza pakiet zabezpieczeń, które pomogą zapobiegać transakcjom oszukańczym

Nowe usługi zapewniające bezpieczeństwo płatności pomogą przeciwdziałać nowym i zmieniającym się zagrożeniom dla instytucji finansowych i detalistów

Visa wprowadza pakiet zabezpieczeń, które pomogą zapobiegać transakcjom oszukańczym

Visa ogłosiła wprowadzenie pakietu innowacyjnych zabezpieczeń, które pomogą walczyć z transakcjami oszukańczymi, wyznaczając tym samym nowe standardy w cyberbezpieczeństwie i prewencji oszustw. Nowe zabezpieczenia, wspierające ochronę instytucji finansowych i detalistów, zostały zaprezentowane na konferencji Visa US Security Summit 2019. To wydarzenie gromadzące ekspertów branży płatniczej z obszaru ryzyka, biznesu i działów operacyjnych, działających po stronie instytucji finansowych, detalistów, podmiotów przetwarzających i innych dostawców usług płatniczych.

Zabezpieczenia płatności, stosowane przez Visa, umożliwiają kompleksową ochronę kluczowych elementów całego ekosystemu, czyli ludzi, danych i infrastruktury, a ponadto pomagają łączyć świat dzięki najbardziej innowacyjnej, niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej sieci płatności. Nowe rozwiązania, stanowiące uzupełnienie do wypracowanych już narzędzi w obszarze bezpieczeństwa, obejmują:

  • Visa Vital Signs – aktywne monitorowanie transakcji i ostrzeganie instytucji finansowych o możliwych nieuprawnionych działaniach w bankomatach i u detalistów, mogących sugerować ataki typu „cashout”. Aby ograniczyć straty instytucji finansowych, Visa może, automatycznie lub w porozumieniu z klientami, podjąć kroki w celu udaremnienia oszukańczej operacji.
  • Visa Account Attack Intelligence– wykorzystanie technologii głębokiego uczenia (ang. deep learning) do analizy ogromnej liczby zdalnych transakcji Visa, w celu zidentyfikowania instytucji finansowych i detalistów, wykorzystywanych przez hakerów do odgadywania wrażliwych danych karty poprzez automatyczne testowanie. Technologia uczenia maszynowego wykrywa wyrafinowane metody „wyliczania” (and. enumeration), eliminuje ryzyko niesłusznego zakwalifikowania normalnej aktywności jako potencjalnie zagrażającej oraz ostrzega instytucje finansowe i detalistów jeszcze przed wystąpieniem oszukańczych transakcji.
  • Visa Payment Threats Lab– stworzenie środowiska do testowania ustawień klientów dotyczących przetwarzania, organizacji procesów biznesowych i ogólnej konfiguracji, w celu zidentyfikowania błędów mogących powodować luki w zabezpieczeniach. Visa może więc na przykład sprawdzić, czy instytucja finansowa skutecznie weryfikuje kryptogramy, czyli dynamicznie generowane niepowtarzalne kody przypisane do poszczególnych transakcji, wykorzystujących technologię mikroprocesorową EMV.
  • Visa eCommerce Threat Disruption – autorskie rozwiązanie wykorzystujące zaawansowaną technologię i techniki śledcze do proaktywnego skanowania interfejsów użytkownika platform e-commerce w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przechwytującego dane płatnicze. Identyfikacja ewentualnych naruszeń zabezpieczeń stron internetowych ogranicza czas, przez który złośliwe oprogramowanie może funkcjonować na stronie danego detalisty, a co za tym idzie, znacznie zmniejsza ryzyko wycieku danych klientów lub danych dotyczących płatności.

Powyższe rozwiązania są komplementarne w stosunku do Visa Payment Threat Intelligence, narzędzia, które zapewnia klientom i akceptantom dostęp do analiz cyberbezpieczeństwa w celu uzyskania informacji i podjęcia niezbędnych działań. W systemie dostępne są okresowe raporty analityczne, informacje o charakterze technicznym oraz materiały edukacyjne. Dostępne rozwiązania to, między innymi alerty, analizy, wskaźniki techniczne i informacje o sposobach ograniczania ryzyka cyberzagrożeń, włamań na konto i oszustw.