Vint Cerf: zabraknie numerów IP

Na łamach "The Times" Vint Cerf zwany "ojcem Internetu" ostrzega, że już za dwa lata zabraknie numerów IP.

Amerykański informatyk, uważany za jednego z "ojców Internetu" Vint Cerf na łamach "The Times" przewiduje, że adresów IP zabraknie już w 2010 roku. Oznaczać to może, że nowe komputery nie będą mogły pracować w sieci.

Vint Cerf wyjaśnił, że 30 lat temu, kiedy wraz grupą naukowców tworzył internet (1977 r.) - posłużono się oprogramowaniem IPv4 pozwalającym na użycie 4,2 miliarda adresów. Dynamiczny rozwój sieci spowodował jednak, że obecnie w zapasie pozostaje zaledwie 14% numerów IP.

Nowy protokół komunikacyjny IPv6 (Internet Protocol version 6 lub Internet Protocol Next Generation), którego pierwsze testy rozpoczęto w 2003 r. jest już gotowy. Pozwala na wykorzystanie 340 sekstylionów adresów (340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000) i wg ekspertów powinien "wystarczyć" na co najmniej kilkadziesiąt lat.

Vint Cerf w "The Times" ostrzega, że do operacji stopniowego przejścia z jednego systemu na drugi należy się odpowiednio przygotować, aby uniknąć sytuacji, kiedy użytkownicy starego systemu nie będą mogli się połączyć z komputerami posiadającymi adresy w nowym systemie.

Źródło: http://technology.timesonline.co.uk