Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Versatel w rękach Tele2

Szwedzki operator Tele2 przejmie holenderskiego dostawcę usług telekomunikacyjnych - spółkę Versatel. Kwota transakcji szacowana jest na 1,34 mld euro.

Versatel świadczy usługi telekomunikacyjne głównie na terenie Holandii, Belgii oraz w Niemczech. Przychody spółki za rok 2004, jedynie w krajach Beneluksu wyniosły ponad 320 mln euro. Versatel jest drugim, co do wielkości operatorem w Holandii (zaraz po Tele2). Fuzja obu firm ma poszerzyć listę klientów korporacyjnych Tele2 (o ponad 65 tys.) oraz przyczynić się do ustabilizowania dominującej pozycji spółki w regionie. Niemiecki oddział Versatela przejmie prywatna grupa inwestycyjna Apax Partners (kwota zakupu to ok. 565 mln euro).

Tele2 chce także wykorzystać infrastrukturę Versatela do rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (w tym także rozwiązań "triple play

") oraz przenieść część swojego ruchu telekomunikacyjnego na łącza przejętej spółki. Zasięg wpływów szwedzkiego operatora obejmuje 25 państw, z bazą klientów szacowaną na 28,7 mln.