Veritas bardziej uniwersalny

Przychody Veritas Software w III kw. finansowym wzrosły z 340 mln USD w 2001 r. do 366 mln USD na koniec września br.

Kierownictwo firmy utrzymuje, że wzrost sprzedaży jest dowodem na to, iż sprawdza się przyjęta przez firmę strategia tworzenia otwartych rozwiązań zarządzania systemami pamięci masowej dla wielu platform systemowych i sprzętowych. Zysk netto Veritasu wyniósł 36 mln USD. W tym samym okresie 2001 r. producent zanotował 162 mln USD straty. W IV. kw. finansowym Veritas spodziewa się dalszego wzrostu przychodów do 377 mln USD i zysku netto powyżej 40 mln USD.