Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Veracomp i Netia razem do firm

Veracomp poprzez sieć swoich partnerów zajmie sprzedażą pakietowych rozwiązań telekomunikacyjnych, na które złożą się urządzenia sieciowe i wybrane usługi Netii.

Pierwszy taki pakiet będzie składał się z systemu komunikacji konwergentnej Avaya IP Office i wybranej usługi głosowej Netii. IP Office to rozwiązanie przeznaczone dla małych i średnich firm. W jego skład wchodzą: centrala telefoniczna, moduły umożliwiające współpracę z telefonami analogowymi lub cyfrowymi oraz transmisję danych. Veracomp i Netia zapewniają, że w ramach wspólnej oferty zaoferują swoje produkty w specjalnych cenach. Zestawy oferowane będą zainteresowanym firmom integratorskim, które podpiszą stosowną umowę z dystrybutorem i ukończą bezpłatne szkolenie handlowe. Veracomp chce pozyskać ok. 150 takich partnerów, którzy będą wdrażać rozwiązania u klientów końcowych.

W 2003 roku krakowska firma zawarła podobną umowę o pośredniej sprzedaży usług z Telekomunikacją Polską.