VIP' w ofercie K2 Internet

System do tworzenia korporacyjnych serwisów WWW, produkt typu CMS (Content Management Systems) wprowadziła do swojej oferty agencja K2 Internet.

K2 będzie wdrażać najnowszą, ósmą już wersję oprogramowania o nazwie VIP' (Versitale Internet Plaform), autorstwa firmy Gauss Interprise. Produkty Gauss Interprise są dystrybuowane w Polsce przez spółkę Content Management, zaś K2 zyskała statut partnera firmy, dzięki czemu zdobędzie know-how oraz dostęp do serwisu i doświadczeń we wdrożeniach tego typu.

VIP' jest systemem służącym do tworzenia wizualizacji i zarządzania informacjami korporacyjnymi. Możliwe jest to zarówno z poziomu sieci intranet, jak i Internetu. VIP' łączy zarządzanie treściami internetowymi i portalami. Jest tak skonstruowany, aby była możliwa współpraca z systemami w każdej postaci (włącznie z CRM, ERP, zarządzaniem dokumentami czy e-biznesem). Program pozwala na publikację informacji bez znajomości technologii WWW, dzięki czemu osoby nie znające zasad programowania mogą redagować treść serwisów.