Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

VAT na internet: polski rząd czeka na reakcję UE

Nasze władze oczekują reakcji przedstawicieli Unii Europejskiej na nasze stanowisko w sprawie stawki VAT na internet. Rząd podkreśla, że w pierwszej kolejności zamierza zająć się obniżeniem cen opłat dostępowych.

Informację podajemy za PAP. Przypomnijmy, że Polska na początku września musiała odpowiedzieć na zapytanie przesłane przez Komisję Europejską. Chodziło o wyjaśnienia, dlaczego Polska złamała prawo unijne i nie wprowadziła podstawowej stawki VAT na usługi dostępowe (w naszym kraju dla użytkowników indywidualnych i instytucji edukacyjnych obowiązuje zwolnienie z podatku).

Zdaniem naszego rządu, prawo zostanie zmienione dopiero, gdy sprawa będzie "na ostrzu noża".

Tymczasem wicepremier Jerzy Hausner zaznaczał, że pierwszą kwestią, którą należy zmienić, jest sprawa zbyt wysokich cen usług dostępowych w kraju. Rząd zamierza doprowadzic do tego, by koszty dostępu do sieci były niższe.