Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

VAT na internet: KE się przypomina, a operatorzy planują podwyżkę cen

Komisja Europejska zgodnie z wszczętą w lipcu procedurą przypomniała Polsce o konieczności zastosowania podstawowej stawki VAT na internet. Kilka dni temu Sejm uchwalił 22% stawkę podatkową na usługi dostępowe, która ma obowiązywać od marca 2005 roku. Operatorzy telekomunikacyjni jeszcze nie zdecydowali, o ile wzrosną ceny dostępu do sieci.

Ze względu na załamanie prawa unijnego (wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT na usługi internetowe dla użytkowników końcowych i placówek edukacyjnych a nie, co byłoby zgodne z zapisami UE, stawki podstawowej) Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Jak poinformowała PAP, przedstawiciele naszego kraju, zgodnie z unijną procedurą, dostali oficjalne pismo z żądaniem wprowadzenia podstawowej stawki VAT na internet.

Kilka dni temu Sejm uchwalił taki zapis. Prawo ma obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.

Podwyższenie VAT-u oznaczać będzie wzrost cen na usługi dostępowe. Operatorzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wysokości podwyżki. Najprawdopodobniej będą to podwyżki częściowe i nie sięgną pułapu 22%.

Tymczasem półtorej roku po zakończeniu negocjacji z UE przedstawiciele Polski wystąpili w Parlamencie Europejskim z inicjatywą wprowadzenia zerowej stawki podatkowej na usługi internetowe.