VAT na internet: KE się przypomina, a operatorzy planują podwyżkę cen

Komisja Europejska zgodnie z wszczętą w lipcu procedurą przypomniała Polsce o konieczności zastosowania podstawowej stawki VAT na internet. Kilka dni temu Sejm uchwalił 22% stawkę podatkową na usługi dostępowe, która ma obowiązywać od marca 2005 roku. Operatorzy telekomunikacyjni jeszcze nie zdecydowali, o ile wzrosną ceny dostępu do sieci.

Ze względu na załamanie prawa unijnego (wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT na usługi internetowe dla użytkowników końcowych i placówek edukacyjnych a nie, co byłoby zgodne z zapisami UE, stawki podstawowej) Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Jak poinformowała PAP, przedstawiciele naszego kraju, zgodnie z unijną procedurą, dostali oficjalne pismo z żądaniem wprowadzenia podstawowej stawki VAT na internet.

Kilka dni temu Sejm uchwalił taki zapis. Prawo ma obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.

Podwyższenie VAT-u oznaczać będzie wzrost cen na usługi dostępowe. Operatorzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wysokości podwyżki. Najprawdopodobniej będą to podwyżki częściowe i nie sięgną pułapu 22%.

Tymczasem półtorej roku po zakończeniu negocjacji z UE przedstawiciele Polski wystąpili w Parlamencie Europejskim z inicjatywą wprowadzenia zerowej stawki podatkowej na usługi internetowe.