VAT na Internet - wciąż wielka niewiadoma

Rząd będzie dziś dyskutował na temat wysokości VAT-u na Internet. Marszałek Borowski zapewnia, że Internet w Polsce nie będzie objęty 22% stawką podatkową. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie przewidziane jest najwcześniej na 11 marca. Jednak do tego czasu wszystko może się jeszcze zdarzyć.

Po ostatnich perturbacjach z ustalaniem wysokości podatku na usługi internetowe niczego już nie możemy być pewni. Przypomnijmy: kilka miesięcy temu rząd zapowiadał, że jedyną możliwą do wprowadzenia stawką jest 22-procentowa, co miało być związane z wymogami unijnymi. Pod koniec lutego Sejm wbrew wcześniejszym zapowiedziom ministerstwa finansów zadecydował o zwolnieniu usług internetowych z podatku VAT. Sprawa trafiła do Senatu, a nasi senatorowie zadecydowali, że Internet powinien być objęty 22% stawką podatkową. PiS zaprotestował przeciwko tej decyzji.

W tej chwili kwestią podatku VAT zajmuje się rząd. Marszałek Borowski zaznaczył, że internauci mogą spać spokojnie, bo stawka podatku nie będzie wynosiła 22% (wypowiedź z Salonu Politycznego Trójki). IAR przekazała, że Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej i sportu popiera zerową stawkę VAT-u na Internet. Przypomnijmy, że takie rozwiązanie - 0% VAT- wprowadzono w Stanach Zjednoczonych (co ciekawe zapis obejmuje zarówno usługi internetowe jak i e-handel). Próbowaliśmy dowiedzieć się zarówno w Kancelarii Sejmu jak i w Komisji Finansów Publicznych, dlaczego nasz rząd nie forsował ustalenia zerowej stawki VAT-u, która byłaby dla całej branży internetowej najkorzystniejsza. Niestety nikt z osób, z którymi się kontaktowaliśmy, nie był w stanie udzielić nam odpowiedzi.

Centrum prasowe biura informacyjnego Kancelarii Sejmu poinformowało nas, że głosowanie nad sprawą wysokości VAT-u może odbyć się najwcześniej 11 marca.

Postanowiliśmy dowiedzieć się, kiedy ustawa (bez względu na to, jaki ostatecznie znajdzie się w niej zapis o wysokości VAT) wejdzie w życie. W centrum prasowym biura informacyjnego Kancelarii Sejmu poinformowano nas, że ustawa będzie obowiązywała od 1 maja br. Operatorzy telekomunikacyjni już zapowiadają, że muszą znać ostateczny kształt ustawy jak najszybciej, bo są zobowiązani z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany w cenniku i przedstawić gotowy kosztorys oferty w URTiP. Nie wiadomo, czy zdążą się z tym uporać do 1 maja, skoro wciąż nie znana jest wysokość stawki VAT na Internet.

Więcej na ten temat w naszym wątku:

http://www.idg.pl/news/watek/25.html