VAT jak bumerang

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Propozycja zmiany zakłada powrót do poprzedniej wysokości podatku VAT na usługi teleinformatyczne, czyli 22%. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zmniejszająca VAT na usługi teleinformatyczne z 22% do 7% została uchwalona przez Sejm na początku lipca br.

KERM uzasadnia swoją decyzję brakiem precyzyjnego określenia pojęcia usług teleinformatycznych w ustawie. Zdaniem wiceministra Janusza Steinhoffa wprowadzenie w życie 7-proc. stawki VAT na tego typu usługi może oznaczać dla budżetu państwa stratę w wysokości 1 mld zł.

Ustawa o 7% podatku została już podpisana przez prezydenta i Sejm raczej nie zdoła uchwalić kolejnej nowelizacji jeszcze w bieżącej kadencji. Tak więc od września br. prawdopodobnie będzie obowiązywała stawka 7-proc.