Użytkownicy serwisów gazet czytają wydania papierowe

W raporcie z badania, przeprowadzonego przez Scarborough Research, udało się wyróżnić bardzo ciekawą tendencję wśród amerykańskich użytkowników stron internetowych, należących do wydawców gazet. Potwierdzono, że grupa czytająca artykuły zarówno w internecie, jak i kupująca gazety przewyższa znacznie swoją liczebnością grupę czytającą jedynie artykuły internetowe.

Dominującą grupą wśród ankietowanych okazała się być ta, korzystająca z obydwóch mediów - stanowią oni 81% użytkowników stron, należących do wydawców gazet.

Użytkownicy korzystający z obydwóch mediów odwiedzają strony internetowe głównie: w poszukiwaniu gorących wiadomości (96%), w celu przeglądania artykułów czytanych wcześniej (85%), w celu znalezienia ciekawego wydarzenia lub miejsca, do którego można się wybrać (72%).

55% użytkowników, deklarujących, że czytają jedynie wersje internetowe gazet, to kobiety.

Głównymi powodami, dla których użytkownicy korzystający jedynie ze stron internetowych, odwiedzają je regularnie są: dostęp do wiadomości lokalnych (84%), informacje rozrywkowe (74%), informacje na temat lokali gastronomicznych (58%).

Użytkownicy korzystający jedynie ze stron internetowych są także bardzo aktywni, 52% z nich pisze blogi, a 46% należy do jakiejś wspólnoty sieciowej.

Co jest bardzo ciekawe, 87% użytkowników, korzystających z obydwóch mediów deklaruje, że ich czas spędzany z gazetą papierową wzrósł lub utrzymał się na takim samym poziomie w porównaniu z 12% użytkowników, którzy deklarują, iż ich czas spędzany z gazetą zmalał.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu bieżącego roku z użyciem telefonu. Próba składała się z 710 dorosłych Amerykanów, którzy odwiedzili stronę, należącą do wydawcy którejś z gazet, w ciągu siedmiu ostatnich dni.

tekst: Konrad Szlendak

źródło: Marketing Charts