Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Uwaga z regulowaniem Internetu

Próby uregulowania Internetu zahamują jego rozwój – uważają analitycy z US Internet Council.

Amerykańska grupa doradcza US Internet Council uważa, że politycy powinni bardzo ostrożnie podchodzić do nowelizacji prawnych związanych z Internetem. Zbyt pochopne decyzje mogą tylko zahamować rozwój Sieci.

Internet stał się miejscem tak szybkich zmian w mentalności, kulturze i gospodarce, że może nieraz wydawać się groźny politykom o konserwatywnej orientacji. Jednak, dzięki swojej właśnie globalności, Internet potrafi sam często wypracować mechanizmy regulujące jego funkcjonowanie.

Analitycy, skupieni w US Internet Council, są zdania, że próby stworzenia z Internetu absolutnie bezpiecznej strefy handlu doprowadzą tylko do jego stagnacji. Władze poszczególnych państw powinny zwracać uwagę na przestępczość w cyberprzestrzeni. Natomiast kwestie obrony prywatności czy bezpieczeństwa transmisji danych powinny być regulowane przez organizacje międzynarodowe. Rola władz amerykańskich pod tym względem staje się coraz mniej znacząca, bowiem już ponad połowa użytkowników Internetu mieszka poza USA.

USIC powstał w 1996 roku. Jego celem jest doradzenie władzom w kwestiach polityki wobec Internetu.