Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Utrzymuje się optymizm prezesów

Utrzymuje się optymizm dyrektorów i prezesów, co do rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie. Najwięcej optymizmu przejawiają przedstawiciele firm chińskich i indyjskich, oni też planują najczęściej zwiększenie zatrudnienia. W Europie optymizm jest umiarkowany.

McKinsey Quaterly opublikował wyniki drugiego w tym roku światowego sondażu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, jaki przeprowadził wśród dyrektorów i prezesów. Badanie objęło 5,5 tys. dyrektorów i prezesów ze 113 krajów całego świata, reprezentujących różne branże. Ankietowani są w większości optymistami co do rozwoju światowej gospodarki. Ich wiara w pomyślny rozwój sytuacji nieco osłabła w porównaniu z początkiem roku - wskaźnik zaufania obniżył się o 4 punkty proc. – z 67 do 63%. Indeks liczony jest od 1 do 100, przy czym wynik powyżej 50 punktów oznacza nastawienie pozytywne. Wskaźnik budowany jest z odpowiedzi na 4 pytania: o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej na świecie w porównaniu z sytuacją sprzed 6 miesięcy, o prognozę tej sytuacji na najbliższe półrocze i analogiczne dwa pytania o sytuację w kraju i branży ankietowanego.

Chiński optymizm

Wielu nadal planuje jednak podnieść zatrudnienie, podobnie jak spodziewane jest zwiększenie inwestycji w informatykę. Największy ładunek optymizmu idzie ze Wschodu – w Indiach dyrektorzy i prezesi spodziewają się gospodarczej liberalizacji, a w Chinach – dalszego masowego napływu inwestycji zagranicznych. Jednak i tam zanotowano największe spadki indeksu – z 82 do 68 w Indiach oraz z 73 do 65 w Chinach. Wciąż jednak po 69% w obu regionach to optymiści odnośnie bieżącego półrocza. Bardzo obniżył się poziom optymizmu u reprezentantów rynków rozwijających się (nie uwzględniając Chin i Indii) – z 71 do 62.

Utrzymuje się optymizm prezesów

Szczególnie ciekawie wypada w rozbiciu na regiony pytanie o półroczną prognozę globalnych warunków gospodarczych. Generalnie, wielu ankietowanych przeczuwa nadchodzącą większą konkurencję, czego przejawem ma być natężenie presji cenowej. Wręcz intrygujący jest natomiast zwrot w nastawieniu przedstawicieli rynków rozwijających się. O ile w styczniu byli największymi optymistami w kwestiach rozwoju sytuacji na świecie, to obecnie ich nastroje zdecydowanie pogorszyły się (56 punktów); gorsze przeczucia mają już tylko dyrektorzy i prezesi z Azji i Pacyfiku (Australia, Hong Kong, Japonia, Nowa Zelandia, Singapur, Korea Południowa i Tajwan). Co więcej tylko 48% ankietowanych z tego regionu przewiduje poprawę w gospodarce własnego kraju i w swojej branży. W Europie także nie króluje optymizm: o ile 62% ankietowanych jest zadowolonych z obecnej sytuacji w swojej krajowej gospodarce, to tylko 51% oczekuje choćby umiarkowanej poprawy w ciągu najbliższego półrocza.

Będą pieniądze na informatykę i na nowych pracowników

Połowa ankietowanych CIO i CTO przewiduje wzrost wydatków na informatykę w ciągu najbliższego półrocza; w całej grupie ankietowanych odsetek tak uważających wynosi 40%. Około jednej trzeciej respondentów z obu grup twierdzi, że wydatki na technologie wzrosną o 11 do 25%. 26% ankietowanych planuje podnieść swoje ceny, ale najczęściej – jedynie nieznacznie. 9% zamierza je zmniejszyć, a większość pozostawi je na dotychczasowym poziomie.

Utrzymuje się optymizm prezesów

43% zapowiada, że ich firma zacznie zatrudniać ludzi. Najwięcej szans dadzą mniejsze firmy, o przychodach poniżej 10 mln USD rocznie – 48% reprezentantów tych firm zapowiada, że zatrudni nowych ludzi; także w firmach o przychodach od 10 do 250 mln USD 48% dyrektorów zapowiada wzrost zatrudnienia, ale jednocześnie 13% - ograniczenie zatrudnienia. Najmniej szans szukającym pracy dają wielkie firmy o przychodach powyżej 5 mld USD: jedna czwarta zapowiada zwiększenie zatrudnienia, tyle samo jednak przewiduje jego redukcję. Najczęściej zatrudniać będą firmy w Chinach i Indiach – odpowiednio 67% i 63% tamtejszych dyrektorów i prezesów zapowiada nowe zaciągi. W Europie 38% ankietowanych przewiduje zwiększenie załogi, ale aż 16% - zmniejszenie jej.