Ustawa ochroni naciągaczy?

Przygotowany projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego uniemożliwia operatorom wymianę informacji o nieuczciwych klientach.

Większość ministerialnych rozporządzeń wykonawczych jest już gotowa. Prace nad nowelizacją prowadzi obecnie sejmowa Komisja Europejska. W trakcie prac, mimo sprzeciwu ministra Krzysztofa Hellera, z projektu usunięto zapisy umożliwiające operatorom wymianę informacji o nieuczciwych klientach. Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych takie regulacje naruszałyby prawa abonentów.

Prawo do wymiany informacji o klientach nie płacących rachunków może operatorom przywrócić parlament. Projekt zmian Prawa telekomunikacyjnego został skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać 1 marca przyszłego roku, a nie 1 stycznia jak pierwotnie planowano.