Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ustalono radiowy cennik

Stowarzyszenia Digital Media Association oraz Recording Industry Association of America zgodziły się przyjąć zaproponowany przez U.S. Copyright Office model uiszczania opłat za transmitowanie muzyki za pośrednictwem interentowych rozgłośni radiowych.

Porozumienie zakłada, że internetowe rozgłośnie będą płaciły koncernom nagraniowym (reprezentowanym przez RIAA) za każdą nadawaną w Sieci piosenkę - opłata wyniesie 0,0726 centa. Nadawcy będą płacili również za czas nadawania - godzina emisji kosztować ma 1,17 centa.

Powyższe opłaty dotyczą jedynie transmisji "niesubskrybcyjnych" - w przypadku pobierania od użytkowników opłat abonamentowych, nadawcy będą musieli oddawać koncernom 10,9% zysków z abonamentu (ale nie mniej niż 27 centów za jeden abonament miesięcznie).