Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Usługi ATMAN dla TV kablowych

W ostatnim czasie usługi sieci ATMAN wybrały: Aster City z Warszawy, Autocom w Krakowie (należący do grupy Aster City), Internet Cable Provider w Poznaniu oraz UPC w Katowicach i Gdańsku.

Rozbudowane zostały również usługi świadczone łódzkiej sieci Toya i UPC w Warszawie i Krakowie. W najbliższym czasie zostaną uruchomione łącza dla kolejnych sieci telewizji kablowej, między innymi w Gdyni i Łodzi.

Punkty styku z wszystkimi wymienionymi sieciami działają w standardzie ATM 155 Mb/s. ATMAN dysponuje trzema niezależnymi łączami międzynarodowymi, rozbudowaną krajową siecią transmisji danych oraz bezpośrednimi punktami styku z najważniejszymi sieciami internetowymi.