Urzędowy Internet

Z badań przeprowadzonych przez ruch społeczny 'Internet Obywatelski' wynika, że Ministerstwo Finansów ma najlepszy serwis internetowy wśród wszystkich jednostek administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego.

W badaniu "Administracja publiczna w sieci 2002 - czy rzeczywiście bliżej obywatela?" przeprowadzonym przez ruch społeczny "Internet Obywatelski" witryna Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) uzyskała 29 na 41 możliwych punktów. Najgorzej wypadły strony Ministerstwa Zdrowia (12 punktów).

Ranking serwisów internetowych administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego został opracowany przy wykorzystaniu zaadaptowanej do polskich warunków amerykańskiej metodologii WAES (Website Attribute Evaluation System). Polega ona na przyznawaniu pojedynczych punktów za występowanie zdefiniowanych wcześniej cech. Oceniano przede wszystkim przejrzystość i interaktywność serwisów.

Wśród witryn urzędów wojewódzkich najlepiej wypadł portal Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowsze.uw.gov.pl), któremu przyznano 24 punkty, a najgorzej serwis Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (9 punktów). W administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego najlepsze noty (28 punktów) zebrał serwis Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (www.silesia-region.pl), a najniżej zostały ocenione strony Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego (13 punktów). Urzędy marszałkowskie województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego nie mają jeszcze w ogóle swoich wizytówek w sieci.

Do największych słabości polskiego e-rządu autorzy raportu z Internetu Obywatelskiego zaliczyli brak jednolitego nazewnictwa domen, brak informacji o prawach przysługujących obywatelowi w urzędzie, niewielką ilość formularzy do zdalnego pobrania, mało wersji obcojęzycznych publikowanych informacji. W ogóle nie ma możliwości wypełnienia formularzy on-line ani przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji. Jedną z głównych przeszkód w rozwijaniu usług interaktywnych jest, obok braku infrastruktury dla wykorzystania podpisu elektronicznego, brak prawnych możliwości wnoszenia opłat skarbowych drogą elektroniczną. Rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza tylko papierowe znaczki skarbowe, lub przy większych kwotach papierowe poświadczenia dokonanych przelewów.