Urządzenie dla inwestora

Gazeta.pl uruchomiła przygotowany przez Portfel.pl serwis Barometr Inwestora, w którym umieszczone zostały mechanizmy do szybkiej oceny rentowności inwestycji finansowych.

Barometr pozwala na ocenę rentowności inwestycji w poszczególne instrumentach finansowych. System prezentuje maksymalne, średnie i minimalne wartości wskaźnika rentowności nominalnej oraz zysku efektywnego z kwoty 1 000 zł, w wybranym okresie, w przypadku inwestycji giełdowych, obligacji notowanych na GPW, funduszów (OFI Akcji, OFI Obligacji, OFI Zrównoważone, OFI Zagraniczne oraz Ubezpieczeniowych Funduszy Inwestycyjnych), lokat złotówkowych, ROR-ów i walut.

Barometr Inwestora został przygotowany dla Gazety przez hurtownię danych finansowych 3W (Portfel.pl), która dostarcza i analizuje dane finansowe oraz zapewnia prezentację graficzną.