Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Upppps...

Prezes Agory, Wanda Rapaczyński, stwierdziła w rozmowie z Parkietem, że Gazeta.pl miała w ub. roku wpływy wyższe od uzyskanych przez Onet.pl. Dziś jeszcze sprostowano tę wypowiedź: w rzeczywistości chodziło o średnią dzienną liczbę ogłoszeń publikowanych w Gazeta.pl.

W rozmowie z Parkietem prezes Agory Wanda Rapaczyński stwierdziła, że wpływy Gazety.pl, z których większość stanowiły przychody z e-reklamy były wyższe od uzyskanych w 2001 roku przez Onet.pl. Tymczasem według szacunków przedstawionych przez sieć reklamową AdNet udział w wartym netto 24 do 26 mln zł w 2001 roku rynku reklamowym Onetu był największy i wynosił 29%, podczas gdy Gazety.pl (łącznie z wyborcza.pl) – 12%. Przychody Onetu z reklamy wynosiłyby więc około 8 mln zł. Tymczasem według danych przedstawionych przez Agorę, Gazeta.pl miała w ub. roku 3,8 mln zł wszystkich przychodów.

„Traktujemy tę wypowiedź w kategorii żartu. Taka sytuacja jest wykluczona, choćby na podstawie szacunków dotyczących udziałów reklamowych przedstawionych przez AdNet” – komentuje Jacek Makowski, szef działu reklamy Onet.pl.

Jeszcze dzisiaj zarząd Agory sprostował dzisiejszą wypowiedź. „Bardzo przepraszamy Onet za tę niefortunną wypowiedź. W rzeczywistości chodziło nam o średnią dzienną liczbę ogłoszeń ukazujących się w Gazeta.pl” - wyjaśniła Wanda Rapaczyński.

Według przedstawiciela Onetu, kalkulacje przedstawione przez sieć reklamową także niedoszacowują udział portalu. Według oceny własnej Onetu, w 2001 roku jego udział w rynku netto wyniósł 35 – 40%. Przedstawiciele Onetu nie podają informacji na temat udziału przychodów z reklamy w sumie przychodów portalu w ub. roku.