Uniwersalne ładowarki dla komórek zatwierdzone

Międzynarodowe stowarzyszenie International Telecommunication Union ogłosiło, że zatwierdziło standard zakładający stworzenie uniwersalnej ładowarki przeznaczonej dla telefonów komórkowych.

Większość ładowarek pracuje z konkretnymi telefonami. Oznacza to, że kupując nową komórkę musimy również zazwyczaj nabyć nową ładowarkę. Takie postępowanie producentów ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz jest niewygodne dla użytkowników. Wprowadza też dodatkowe koszty, które muszą ponieść konsumenci.

Aby rozwiązać ten problem stworzony został standard pozwalający na budowę uniwersalnych, wykorzystujących interfejs micro-USB ładowarek USC (Universal Charging Solution). Obecnie Międzynarodowe Stowarzyszenie Telekomunikacyjne (International Telecommunication Union), które zajmuje się standaryzacją protokołów i usług komunikacyjnych poinformowało o jego zatwierdzeniu.

Warto dodać, że firma Sony Ericsson już zadeklarowała, że zamierza wprowadzić na rynek uniwersalne ładowarki w pierwszej połowie przyszłego roku.

Według stowarzyszenia Global System for Mobile Communications (GSMA) wprowadzenie uniwersalnego rozwiązania spowoduje, że do atmosfery trafi rocznie od 13,6 do 21,8 mln ton gazów cieplarnianych mniej.