Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Universal McCann: Wszystkim spada, internetowi rośnie

Wiceprezes Universal McCann I dyrektor działu prognoz, Robert Coen przewiduje, że wydatki na reklamę internetową z wyłączeniem reklam w wyszukiwarkach, wzrosną w tym roku o 25% do 9,705 mld USD. Według wstępnych szacunków w pierwszym kwartale br. Stanach Zjednoczonych na reklamę online wydano 19% więcej niż przed rokiem.

Prognoza Roberta Coena na 2006 rok z grudnia 2005 roku była pesymistyczna - zakładała wzrost wydatków na reklamę o około 10%.

PQ Media w swojej prognozie dla Stanów Zjednoczonych - inaczej niż Coen - bierze pod uwagę również reklamę w wyszukiwarkach. Według oceny tej firmy w 2006 roku na reklamę online wydanych zostanie około 19,96 mld USD, czyli o około 26% więcej niż 2 2005 rokiem. Podobne są przewidywania TNS Media Intelligence.

Szacunki ekspertów eMarketera są mniej optymistyczne - według ich oceny na wszystkie formaty reklamy online wydanych będzie 16,7 mld USD.

Według Coena, na reklamę we wszystkich mediach w Stanach Zjednoczonych zostanie wydanych 286,405 mld USD. Wartość całego rynku reklamy wzrośnie więc o około 5,6%. Poprzednia prognoza Coena mówiła o 5,8% wzroście. Powody zaniżenia prognoz w trzech punktach:

- 1% spadek wydatków na reklamę w dziennikach

- 2% spadek wydatków na rekamę radiową

- wydatki na rekamę na "żółtych stronach" się nie zmienią, lub lekko spadną.

Interesujące są wydatki na reklamę samych spółek internetowych - mają wzrosnąć o 25% do 4,625 mld USD z poziomu 3,7 mld w 2005 roku.

Więcej:

Przychody z reklamy online w USA wyższe o 38%

Amerykański balon reklamowy większy o 30%