Unia wobec nowych sąsiadów

Komisja Europejska przedstawiła nowe szczegóły dotyczące strategii Unii po rozszerzeniu wobec nowych sąsiadów. W obręb tej nowej polityki włączone zostały Armenia, Azerbejdżan i Gruzja.

W związku z największym w historii rozszerzeniem Unii Europejskiej, Komisja przedstawiła więcej szczegółów europejskiej polityki sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP). Jej celem jest zacieśnianie stosunków z krajami objętymi tą polityką i utworzenie "kręgu przyjaciół" wokół nowych granic Unii. ENP nie będzie jednak wstępem do ewentualnego późniejszego objęcia tych krajów statusem członków UE. ENP obejmie Ukrainę, Mołdawię, państwa uczestniczące w tzw. procesie barcelońskim: Algierię, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Syrię, Tunezję, Autonomię Palestyńską. Obecnie Komisja zaproponowała jeszcze dokooptowanie do tego grona Armenię, Azerbejdżan oraz Gruzję.

ENP nie obejmuje państw bałkańskich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii ani Czarnogóry, ponieważ kraje te mają szansę stać się członkami UE. To samo dotyczy krajów kandydackich – Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Aby pokryć koszty ENP Komisja chce w 2007 roku wprowadzić nowy instrument finansowy (European Neighbourhood Instrument). W latach 2004 – 2006 ponadgraniczne, ponadnarodowe i regionalne kooperacje będą finansowane z Programów Sąsiedztwa. Państwa członkowskie UE mają zatwierdzić ENP podczas czerwcowego szczytu. Zindywidualizowane programy działania dla poszczególnych krajów mają zostać przedstawione w lipcu.