Umowa TVP z Crowleyem

Telewizja Polska podpisała umowę na dostawę usług z Crowley Data Poland, dostawcą Internetu i usług transmisji danych. Crowley wyłoniony został w drodze przetargu.

Umowa dotyczy dzierżawy od Crowley ogólnopolskiej sieci transmisji danych opartej na technologii Frame Relay, która pozwoli osiągnąć transmisję przesyłania danych na poziomie 2 Mb/s. Sieć wykorzystująca łącze transmisji danych z protokołem Frame Relay połączyła w ten sposób jedenaście oddziałów regionalnych TVP z oddziałem głównym w Warszawie. Używana będzie przede wszystkim do obsługi systemu transakcyjnego SAP, poczty elektronicznej, dostępu do zasobów korporacyjnych WWW, dostępu do Internetu.

W roku bieżącym TVP planuje rozpisanie kolejnych przetargów, m.in. na VoIP. Zdaniem Waldemara Listowskiego, dyrektora IT w TVP, Crowley może być w nich poważnym oferentem.