Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Umowa TP SA i Alcatela

Firmy zawarły umowę ramową o wartości 20 mln euro. W jej ramach operator będzie nabywać systemy dostępowe, komutacyjne i oferowany przez Alcatela sprzęt do teletransmisji.

Rozwiązania posłużą TP SA do rozbudowy sieci i wdrażania nowych usług telekomunikacyjnych. Porozumienie stanowi kontynuacje współpracy między firmami.

Podobne ramowe umowy TP SA zawarła także z Lucentem, Ericssonem.