Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ulga na Internet z komórki jednak możliwa

Korzystasz z Internetu za pomocą komórki i poniesione na to wydatki chciałbyś odliczyć od podatku? Według Ministerstwa Finansów śmiało możesz to zrobić.

W połowie listopada 2005 roku Sejm znowelizował Ustawę o podatku dochodowym wprowadzając ulgę od wydatków ponoszonych z tytułu "użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika". Osoby korzystające z dostępu do Internetu mogą od podstawy opodatkowania odliczyć 760 złotych rocznie. Niestety, dotychczas wiele urzędów skarbowych interpretowało ustawę na niekorzyść podatników, którzy z Internetem łączą się np. przez telefon komórkowy. Ustawa, a zwłaszcza wzmianka o korzystaniu w miejscu zamieszkania jest po prostu nieprecyzyjna i nie bierze pod uwagę rozwoju technologii.

Choć w 2005 roku dostęp do Internetu za pomocą sieci komórkowych był jak najbardziej możliwy posłowie nie wzięli go pod uwagę. Jeszcze wtedy, przedstawiciele Warszawskiej Izby Skarbowej, w rozmowie z dziennikarzami PCWK Online twierdzili, że "odliczeniu podlegają tylko te usługi, które bezpośrednio związane są z zakupem usługi internetowej, niezależnie od stosowanej techniki dostępu do sieci. Nie podlegają uldze usługi dostępu do sieci poprzez telefony komórkowe (GPRS) oraz technologie typu VoIP, w koszty użytkowania Internetu nie można też wliczyć samego podłączenia się do sieci lub zakupu odpowiednich urządzeń do tego służących."

Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów poszło po rozum do głowy. Choć nie wydało ogólnej interpretacji Ustawy, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Rzeczpospolitej odpowiada, że "odliczenie to obejmuje także wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego". Wygląda więc na to, że jeśli tylko posiadamy fakturę VAT za usługi dostępu do Internetu (także, jeśli wykorzystujemy karty pre-paid) - możemy skorzystać z ulgi.