Układ sił na światowym rynku reklamy. Internet rośnie jak nigdy

Dla reklamowego świata 2004 rok był bardzo udany. Powodem były m.in. zwiększone wydatki reklamodawców w związku z olimpiadą w Atenach i wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. W tym roku na horyzoncie nie widać równie spektakularnych wydarzeń. Czy mimo to wydatki na reklamę będą rosnąć? Raczej tak. Jednocyfrowo dla wszytkich mediów, ale dla internetu dwucyfrowo. Bo choć wydatki na reklamę internetową w porównaniu do środków przeznaczanych na reklamy w innych mediach są niewielkie - na świecie to około 3,5% - to rosną imponująco.

Układ sił na światowym rynku reklamy. Internet rośnie jak nigdy
Na świecie w 2004 roku na reklamę w najważniejszych mediach, do jakich ZenithOptimedia Group zalicza gazety i magazyny, telewizję, radio, kina, reklamy outdoor i internet wydano 366,235 mld USD, z czego najwięcej w Ameryce Północnej, bo aż 167,790 mld USD, podczas gdy w Europie 93,307 mld USD, czyli około 25% całości tej sumy.

Dzienniki i magazyny przyjeły największa część tej sumy, bo razem 43,4%. Na drugim miejscu jest telewizja, w której na reklamę przeznaczono 37,6% z 366,235 mld USD. Internet jest medium, na które w 2004 roku przeznaczono 3,5% światowych budżetów reklamowych. Spośród siedmiu największych mediów wziętych pod uwagę internet był przedostatni. Wyprzedził reklamy w kinie. Dla porównania w Polsce szacuje się, że internet przejął 1,2% wydatków reklamowych. W przyszłym roku na świecie według prognoz ZenithOptimedia ma to być 3,7 - 3,9%, a dla Polski prognozowany udział może wynieść do 2%.

Układ sił na światowym rynku reklamy. Internet rośnie jak nigdy

Procentowy udział wydatków na reklamę internetową w całkowitych wydatkach na reklamę na świecie

Ważny jest jednak wzrost, który średnio dla wszystkich mediów według przewidywań reklamodawców przepytanych przez ZenithOptimedia Group ma wynieść 6,4%, ale już dla internetu będzie to 25%. W Polsce, według optymistów wzrost może sięgnąć aż 50% w stosunku do poprzedniego roku. Żadne inne medium nie może się porównywać z internetem pod względem dynamiki wzrostu wydatków na reklamę. O ile więc globalnie na internetowe reklamy wydano w 2004 roku 7,062 mld USD, to w tym roku będzie to już 8,828 mld USD.

Jack Myers prognozuje dla samych Stanów Zjednoczonych. Według niego, wydatki na reklamy internetowe osiągną sumę 10,2 mld USD, wzrosną więc o 30%. Na reklamę w ogóle w tym roku firmy przeznacza o 4,8% więcej niż w obecnym, przy czym dla szeroko rozumianej komunikacji marketingowej wzrost wyniesie 6,7%. Tempo wzrostu wydatków na reklamę ma według Myersa przypominać okres końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy bańka internetowa nadymała się niebezpiecznie szybko. Teraz jednak rynek dojrzał i nikt nie przewiduje powtórki tej sytuacji.

Układ sił na światowym rynku reklamy. Internet rośnie jak nigdy

Światowe wydatki na reklamę według mediów

Według eMarketera globalne wydatki na reklamę internetowa wzrosną w tym roku o około 20,7% w stosunku do minionego roku. W kolejnych latach mają rosnąć mniej dynamicznie - o 17,7% w 2006, 16,5% w 2007 roku.

Agencja mediowa Carat przewiduje - podobnie jak eMarketer - wzrost wydatków na reklamę online o 20%. Podobny wzrost reklama odnotowała w 2004 roku.

Robert Coen, wiceprezes Universal McCann przewiduje wzrost wydatków na reklamę online rzędu 25%. Trzeba pamiętać jednak, że Robert Coen w swoich przewidywaniach na 2004 rok pomylił się o kilkanaście procent. Teraz prognozuje optymistyczniej niż dotąd. Wzrost wydatków na reklamę internetową w kolejnych latach będzie się według niego utrzymywał na 25% poziomie.

Układ sił na światowym rynku reklamy. Internet rośnie jak nigdy

Procentowy udział reklam internetowych w całym rynku reklamy. Prognozy na 2005 rok

Jedną z tendencji coraz bardziej wyraźną w branży jest wzrost znaczenia reklam dóbr szybkozbywalnych, które coraz częściej będą się pojawiać w internecie. Jak do tej pory jedynie 1% budżetów reklamowych tych firm trafiał do wydawców internetowych. W 2003 roku była to suma 137 mln USD. Niemniej w stosunku do 2002 roku udział reklam takich produktów wzrósł o 15%. Producenci tych dóbr zaczynają traktować internet jako dobre medium do budowania marki, w czym dotąd przodowała telewizja.

E-mailing ma być najszybciej rosnąca formą reklamy w tym roku. Przypuszczalnie udział reklam przesyłanych do elektronicznych skrzynek wzrośnie o 25%. Będzie to zmiana, która prawdopodobnie nastąpi kosztem popularnego w ubiegłym roku rynku reklam przy wyszukiwaniu.

Rynek reklam online znalazł swoje miejsce. Czas na wzmacnianie swojej pozycji i budowanie reputacji. W przewidywaniach wszystkich instytucji to właśnie on będzie najszybciej rosnącym medium reklamowym.

Aktualizacja: 17 stycznia 2005 11:22

Najnowsze prognozy dla Wielkiej Brytanii mówią o wzroście wydatków na reklamę online rzędu 38%. Szacunki opublikowane przez Advertising Association, a zebrane przez World Advertising Research Center (WARC), przewidują spory wzrosty również dla innych mediów. Reklama Outdoor może przyciągnąć o 6,2% większe budżety, kino 4,8% a radio 4,5%.