Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Układ Netii Telekom przegłosowany

W głosowaniu nad przyjęciem układu, wierzyciele posiadający 98% długu Netii Telecom wyrazili zgodę na przyjęcie propozycji operatora.

Wymagany prawem próg akceptacji propozycji układowych wynosił 80%. Postanowienie sądu w sprawie zawarcia układu zostanie ogłoszone dzisiaj. Układ dla Netii Telekom przewiduje umorzenie 91,3% należności objętych układem. Spłata wierzycieli Netii Telekom odbędzie się w ratach rocznych w latach 2007 – 2012.

Kolejne Zgromadzenie Wierzycieli, tym razem dla Netii Holdings, zostało zwołane na 28 czerwca br.