Układ Netii Telekom przegłosowany

W głosowaniu nad przyjęciem układu, wierzyciele posiadający 98% długu Netii Telecom wyrazili zgodę na przyjęcie propozycji operatora.

Wymagany prawem próg akceptacji propozycji układowych wynosił 80%. Postanowienie sądu w sprawie zawarcia układu zostanie ogłoszone dzisiaj. Układ dla Netii Telekom przewiduje umorzenie 91,3% należności objętych układem. Spłata wierzycieli Netii Telekom odbędzie się w ratach rocznych w latach 2007 – 2012.

Kolejne Zgromadzenie Wierzycieli, tym razem dla Netii Holdings, zostało zwołane na 28 czerwca br.