Ugoda operatorów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński zatwierdził 11 lutego 2004 r. ugody zawarte pomiędzy Telekomunikacją Polską a Telefonią Dialog oraz siecią El-Net.

Spór dotyczył sprawy z 2001 r. kiedy to TP SA wprowadzając w wybranych regionach promocyjne ceny usług miedzystrefowych, nie dokonała jednoczesnego obniżenia taryf w ramach rozliczeń międzyoperatorskich. Takie działania stawiały w niekorzystnej sytuacji konkurentów firmy. W spór między stronami włączył się UOKiK. W wyniku prowadzonych rozmów 4 lutego Telefonia Dialog zawarła ugodę w tej sprawie z TP SA. Podobne porozumienie z operatorem 10 lutego podpisał El-Net. W ramach ugody Telekomunikacja Polska zobowiązała się odpowiednio wczesnego powiadamiania o planowanych akcjach promocyjnych mających wpływ na rozliczenia międzyoperatorskie oraz stosowania w takich przypadkach nowych stawek dla operatorów.