Udana emisja Prokomu

Prokom Software wyemitował obligacje wartości 200 mln zł. 70% środków z emisji zostanie przeznaczonych na inwestycje firmy na rynku teleinformatycznym.

Jak poinformowano w komunikacie spółki, 20 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe serii E na okaziciela, zostało objętych przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość nominalna trzyletnich obligacji o stałym oprocentowaniu wynosi 200 mln zł.

70% środków z emisji, tj. 140 mln zł, zostanie przeznaczonych na wydatki związane z inwestycjami Prokom Software na rynku teleinformatycznym. Jak poinformowano, Prokom planuje sfinansować z tych środków zakup z rynku niepublicznego jednej lub dwóch spółek z branży. Równocześnie prowadzone będą rozmowy na temat zwiększenia udziałów Prokomu w Softbanku. Pozostała cześć pozyskanych środków – 60 mln zł - posłuży restrukturyzacji krótkoterminowego zadłużenia firmy.

Obligatariuszom przysługuje prawo zamiany papierów na akcje serii E w stosunku 1 do 67. W przypadku całkowitej konwersji obligacji liczba akcji Prokomu Software mogłaby więc wzrosnąć o 1,34 mln sztuk, co odpowiada przyrostowi o 8,62% liczby głosów na WZA.