Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Udana emisja Prokomu

Prokom Software wyemitował obligacje wartości 200 mln zł. 70% środków z emisji zostanie przeznaczonych na inwestycje firmy na rynku teleinformatycznym.

Jak poinformowano w komunikacie spółki, 20 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe serii E na okaziciela, zostało objętych przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość nominalna trzyletnich obligacji o stałym oprocentowaniu wynosi 200 mln zł.

70% środków z emisji, tj. 140 mln zł, zostanie przeznaczonych na wydatki związane z inwestycjami Prokom Software na rynku teleinformatycznym. Jak poinformowano, Prokom planuje sfinansować z tych środków zakup z rynku niepublicznego jednej lub dwóch spółek z branży. Równocześnie prowadzone będą rozmowy na temat zwiększenia udziałów Prokomu w Softbanku. Pozostała cześć pozyskanych środków – 60 mln zł - posłuży restrukturyzacji krótkoterminowego zadłużenia firmy.

Obligatariuszom przysługuje prawo zamiany papierów na akcje serii E w stosunku 1 do 67. W przypadku całkowitej konwersji obligacji liczba akcji Prokomu Software mogłaby więc wzrosnąć o 1,34 mln sztuk, co odpowiada przyrostowi o 8,62% liczby głosów na WZA.