UW rekrutuje przez Internet

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2002 -2003 będzie prowadzona także poprzez Internet.

Od października ub. roku UW przygotowuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Będzie on udostępniał informacje o studiach na Uniwersytecie i możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia drogą elektroniczną. Kandydat otrzymuje indywidualną stronę www, poprzez którą kontaktuje się z władzami uczelni. Po uzyskaniu z banku potwierdzenia dokonania opłaty za egzamin, UW przekazuje na stronę informacje o czasie i miejscu egzaminu na wybrany kierunek.

Do chwili zamknięcia rejestracji kandydat będzie mógł modyfikować swoje zgłoszenie. Dane z IRK zostaną następnie przekazane do komisji rekrutacyjnych. Stamtąd z kolei - do USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), systemu zarządzającego całą informacją dotyczącą tzw. procesu dydaktycznego - ewidencją pracowników naukowych i studentów, katalogiem przedmiotów i programów nauczania, trafią wyniki egzaminów.

Bliższych informacji na temat IRK tegoroczni kandydaci mogą oczekiwać podczas Dni Otwartych UW, które odbędą się 16 –17 marca br. Co roku o indeks Uniwersytetu Warszawskiego ubiega się kilkadziesiąt tys. osób (w ub. roku ok. 50 tys. ).