Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UW rekrutuje przez Internet

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2002 -2003 będzie prowadzona także poprzez Internet.

Od października ub. roku UW przygotowuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Będzie on udostępniał informacje o studiach na Uniwersytecie i możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia drogą elektroniczną. Kandydat otrzymuje indywidualną stronę www, poprzez którą kontaktuje się z władzami uczelni. Po uzyskaniu z banku potwierdzenia dokonania opłaty za egzamin, UW przekazuje na stronę informacje o czasie i miejscu egzaminu na wybrany kierunek.

Do chwili zamknięcia rejestracji kandydat będzie mógł modyfikować swoje zgłoszenie. Dane z IRK zostaną następnie przekazane do komisji rekrutacyjnych. Stamtąd z kolei - do USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), systemu zarządzającego całą informacją dotyczącą tzw. procesu dydaktycznego - ewidencją pracowników naukowych i studentów, katalogiem przedmiotów i programów nauczania, trafią wyniki egzaminów.

Bliższych informacji na temat IRK tegoroczni kandydaci mogą oczekiwać podczas Dni Otwartych UW, które odbędą się 16 –17 marca br. Co roku o indeks Uniwersytetu Warszawskiego ubiega się kilkadziesiąt tys. osób (w ub. roku ok. 50 tys. ).