Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

USA: zaostrzenie kar za piractwo

W poniedziałek w USA wchodzą w życie nowe zasady karania za nielegalne dystrybuowanie filmów w Internecie. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość skazania kogoś za samo udostępnienie w Internecie pirackiej kopii filmu - nawet jeśli nikt jej nie pobrał od danego użytkownika. Dotyczy to przede wszystkim filmów pojawiających się w Sieci jeszcze przed oficjalną premierą kinową.

Wprowadzenie nowych zasad karania nie oznacza zmiany amerykańskiego ustawodawstwa - amerykańskie sądy przyjmują po prostu nowy zestaw wskazówek dotyczących orzekania w sprawach związanych z piractwem internetowym, zaakceptowany przedwczoraj przez Komisję ds. Orzecznictwa (U.S. Sentencing Commission).

Nie można jednak nie zauważyć, że nowe zasady są wyjątkowo radykalne - wprowadzają one m.in. możliwość wymierzania za piractwo internetowe kar o 40% surowszych niż do tej pory (internetowy pirat będzie mógł teraz zostać skazany nawet na 16 miesięcy więzienia - wcześniej było to maksymalnie 12 miesięcy).

Od poniedziałku zmieni się również definicja "udostępnienia filmu w Internecie" - do tej pory przyjmowano, że następuje to, jeśli ktoś wprowadza plik do Internetu w celu umożliwienia komuś pobrania go. Teraz karany będzie każdy przypadek udostępnienia w sieci pirackiej kopii filmu - w praktyce oznacza to, że do skazania wystarczy udowodnienie, że ktoś przechowywał film np. w folderze standardowo udostępnionym innym użytkownikom sieci P2P (tzw. shared folder).