USA: więcej dostępu do Sieci drogą radiową

Jak poinformowała amerykańska Federalna Komisja Komunikacji (FCC), krajowi dostawcy ISP, którzy świadczą usługi dostępowe drogą radiową, otrzymają dodatkowe częstotliwości do wykorzystania. Dzięki temu mieszkańcy wsi i mniejszych miasteczek będą mogli swobodnie korzystać z Internetu.

Dostawcy ISP będą mogli świadczyć usługi, wykorzystując częstotliwości od 3650MHz do 3700MHz. Zwolnienie tego pasma dla usług komercyjnych ma przyczynić się do większej penetracji Internetu w obszarach wiejskich. Zdaniem FCC, dostęp do Sieci drogą radiową jest najlepszym sposobem świadczenia usług ISP na terenach mniej zaludnionych.

FCC wskazuje, że operatorzy telekomunikacyjni, którzy oferują usługi xDSL, kierują swoją ofertę głównie do mieszkańców większych aglomeracji, pomijając (ze względu na koszta) wsie i małe miasteczka.

Jedną trudnością w rozwoju transmisji radiowej jest, zdaniem FCC, zbudowanie odpowiedniej infrastruktury nadajników i odbiorników oraz wyeliminowanie zakłóceń na danych częstotliwościach.