USA: rośnie sprzedaż on-line

Sprzedaż on-line w Stanach Zjednoczonych w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. wzrosła o 11% - wynika z analiz przeprowadzonych przez firmę badawczą Forrester Research i serwis Shop.org. Niezbyt dobrze jednak sytuacja przedstawia się w firmach, dla których internet jest jedynym kanałem dystrybucji produktów.

Mimo panującego na świecie spowolnienia gospodarczego, zza Oceanu płyną całkiem dobre wieści na temat sprzedaży on-line. Na 80 firm przebadanych przez Forrester Research oraz Shop.org ponad połowa (58%) wykazuje wzrost sprzedaży internetowej w porównaniu do analogicznego, ubiegłorocznego kwartału - średnio jest to wzrost rzędu 11%.

Blisko połowa (44%) podmiotów wykazuje wzrost na poziomie 10%, 14% przyznaje się do wzrostu wyższego niż 10%, 13% badanych firm deklaruje utrzymywanie się e-sprzedaży na stałym poziomie.

Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku firm, które nie ograniczają się wyłącznie do sprzedaży on-line (w tych przypadkach blisko 70% firm odnotowało wzrost), gorzej jest już wśród podmiotów specjalizujących się wyłącznie w handlu internetowym (w tym obszarze aż sześć na dziesięć firm zadeklarowało spadek sprzedaży).

Wyniki badania przeprowadzonego przez Forrester Research i serwis Shop.org są mimo wszystko optymistyczne.

Wg styczniowych prognoz Citi Investment Research sprzedaż on-line w Stanach Zjednoczonych wzrośnie w bieżącym roku z mniejszą dynamiką niż rok temu. Szacunki te mówią o wzroście rzędu 4,4% i osiągnięciu wartości 141 mld USD (dla porównania w roku 2008 odnotowano wzrost 5,8%). Znaczna poprawa sytuacji ma - wg analityków Citi Investment Research - nastąpić dopiero w 2010 r. kiedy odnotowany będzie 16,5% wzrost, a wartość sprzedaży on-line przekroczy 163 mld USD. Wówczas również sprzedaż on-line w Stanach Zjedoczonych stanowić ma 4,6% całości.

Źródło: http://www.emarketer.com